O nás

Hlavní předmět podnikání Zeměměřická činnost (č. SKP 74 20 73 a 74 20 74)

Technologie a vybavení

Pro zeměměřickou činnost je využívána nejmodernější geodetická technika s návazností na odpovídající počítačové a programové vybavení. Společnost má technologické vybavení pro zpracování snímků letecká a pozemní fotogrammetrie a přijímače s programy fy TRIMBLE pro přesné družicové určení polohy a výšky bodů a objektů metodou GPS.

Podnikatelské reference

Geofot založili v roce 1991 bývalí zaměstnanci provozu mapování státního podniku Geodézie Praha. Společnost se podílela např. na vyhotovení mapových podkladů pro privatizaci v území bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá a na vyhotovení obnovené katastrální mapy v tomto území. Pro katastrální úřady zřídila společnost sítě geodetických bodů v mnoha katastrálních územích středočeského regionu. Mezi stálé zákazníky patří elektrárny CEZ a stavební a montážní firmy, pokládající pro SPT TELECOM dálkové a místní kabelové sítě a silová vedení pro STE. Pro chemické podniky společnost určuje objem nádrží na ropu a ropné produkty. Metodou pozemní fotogrammetrie disponuje zejména pro velkoplošná mapování skládek a jejich kubatur a pro dokumentaci fasád a interiérů staveb. Digitálními mapami, geometrickými plány a vytyčováním pozemků a staveb uspokojuje společnost objednatele v libovolném rozsahu zakázek. Předností společnosti je vysoká jakost poskytovaných služeb v krátkých termínech.